Tüketici Hukuku

Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkanı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir. Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün şuurlanan tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında ÇİTİL HUKUK, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
2. Ayıplı Mallardan doğan davalar
3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
4. Devre tatillerden doğan davalar
5. Garantili mallardan doğan davalar
6. Haksız şartlardan doğan davalar
7. Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
10. Paket turlardan doğan davalar
11. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
14. Tüketici kredilerinden doğan davalar
15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

Danışmanlık Hizmetleri

1. Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2. Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3. İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
4. Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5. Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
6. Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7. Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
8. Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9. Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10. Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11. Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
12. Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
13. Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
14. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Tüketici Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Hızlı İletişim

"İyi Olmak Kolaydır, Zor Olan Adil Olmaktır. (V.Hugo)" Öztürk Hukuk Bürosu © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Candaroğulları Mah. Miralay Halitbey Cad.No:55/1 Şimal Plaza Kat:4 D:5-6 Kastamonu